Seçiminizle eşleşen ürün bulunamadı.


Ney Fiyatları ve Modelleri
Ney, geçmişten günümüze özellikte Türk Musikisinde ve Tasavvuf öğretisinde sıkça konu olmuş, bağrında onlarca neyzen yetiştirmiş eşsiz bir enstrümandır. İnsana hayatı sorgulatan, yaşamın anlamını ve derinliğini kazandıran oldukça kıymetli bir çalgıdır. Tarih boyunca gerek sufi tarikatlar, gerek sofu bir öğreti ve ezoterik anlayışı barındıran yapılar, bünyesinde neye yer vermiştir. Tarih boyunca pek çok neyzen ve gönüldaş sanatçılar da, ürettikleri onlarca kıymetli eserde neye yer vermiştir. Ney fiyatları ve modelleri konusunda, bilinen en eski nefesli çalgılar arasında yer almaktadır. Milattan önce 5.000 yılında, sümerlerde kullanılmaya başlandığı düşünülen ney, ayrıca pek çok kült ve yapıda da yer bulmuştur. Sümerlerden Mısıra, Perslerden Anadoluya ve Selçukluya kadar pek çok krallık ve imparatorlukta neye rastlamaktayız. Ayrıca neyin icadı Mısır’da dirilişin tanrısı olan Osiris’e atfedilmektedir.
Ney Modelleri
Günümüzde ney fiyatları konusunda belirleyici unsurlar arasında neyin üretildiği malzeme ve boyu belirleyici unsur olarak yer almaktadır. Örneğin kız nısfiye neyi dediğimiz ortalama 350 milimetre uzunluğunda ney, kız mabeyn nısfiye ney dediğimiz 375 milimetre uzunluğunda ney, mansur nısfiye ney dediğimiz yaklaşık 400 milimetre uzunluğunda neyler, ne modelleri arasında sıkça yer almaktadır. Bunların yanı sıra boyu mansur mabeyn, şah, davud, davud mabeyn, bolahenk nısfiye, bolahenk mabeyn, süpürde gibi pek çok ney çeşidi bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra neyin fiyatında belirleyici bir diğer unsur neyin gerçek bir kamıştan mı yoksa plastikten mi üretildiğidir. Kamıştan üretilen neyler hem orijinal hem de kaliteli olmaları sebebiyle fiyat skalasında biraz daha yüksekte yer almaktadır. Plastik tabanlı üretilen neyler ise kamıştan üretilen neylere göre biraz daha amatör ve fiyat skalasında aşağıda kalmaktadır.
Ney Fiyatları
Tarihi Sümerlere kadar dayanan, özellikle Türk Musikisi ve Tasavvuf Musikisinin en önemli enstrümanlarından olan ney, nefesli çalgılar ailesine mensup Türk çalgısıdır. Bugünkü şeklini Osmanlı döneminde Tasavvuf Musikisi ile olan yolculuğu içinde alır. Türk Musikisine ya da Tasavvuf Musikisine ilgi duyanların çalmayı öğrenmek istedikleri ilk enstrümanlardan biri olan ney fiyatları ve modelleri hakkında platformumuzdan bilgi alabilir, Ezgican Sanat Merkezinde, neyzenlerin atölye çalışmaları ve çalışma grupları ile çalmayı kısa sürede öğrenebilirsiniz. Ezgican Sanat Merkezi'nde Ney workshop'larına katılmak ve detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.